تله بی‌اعتمادی

طرحواره بی اعتمادی ( تله بی‌اعتمادی ) چیست؟ و چگونه با آن مقابله کنیم

یکی از نیازهای روانی بسیار مهم در دوران کودکی نیاز به امنیت و ثبات است. پاسخ‌دهی مناسب به این نیاز منجر به شکل‌گیری اطمینان و اعتماد در دوران بزرگسالی می‌شود. اما چنانچه این نیاز به اندازه کافی ارضا نشود و کودک طور متناوب در معرض اتفاقات ناگوار قرار بگیرد، فرد دچار بی‌اعتمادی و بدبینی می‌شود. …

طرحواره بی اعتمادی ( تله بی‌اعتمادی ) چیست؟ و چگونه با آن مقابله کنیم ادامه مطلب »