تحریف‌های شناختی

آیا از تحریف‌های شناختی خود اطلاع دارید؟

در روان‌شناسی شناختی، ذهن انسان به یک رایانه تبدیل شده است یعنی همانند رایانه یک سری اطلاعات را از محیط دریافت می‌کنیم، سپس روی این اطلاعات پردازش صورت گرفته و در نهایت یک خروجی خواهیم داشت. اما یک تفاوت مهم بین ذهن و رایانه وجود دارد. رایانه‌ها دقیقا اطلاعاتی را بیرون می‌دهند که دریافت کرده‌اند، …

آیا از تحریف‌های شناختی خود اطلاع دارید؟ ادامۀ مطلب »