تله رهاشدگی

تله رهاشدگی چیست؟ علل و درمان تله رهاشدگی

اگر کمی روابط خود را مورد بررسی قرار دهیم و به الگوهای فکری و احساسی خود دقت کنیم متوجه می‌شویم در رفتارمان الگوهای تکراری و مشابهی وجود دارد. مثلا برخی رفتارها ما را ناراحت می‌کند یا همیشه از مسئله خاصی گله داریم. اینکه چرا دیگران من را دوست ندارند یا چرا به من اهمیت داده …

تله رهاشدگی چیست؟ علل و درمان تله رهاشدگی ادامه مطلب »