مقابله با سوگ

سوگ چیست و بهترین روش‌های مقابله با سوگ و درمان با آن کدامند؟

اغلب زمانی که عبارت سوگ به گوش ما می‌خورد، یک مراسم خاکسپاری و مرگ عزیزی در ذهن ما تداعی می‌شود؛ در حالی که سوگواری و غمگینی ممکن است به دنبال از دست دادن هرچیزی در ما اتفاق بیفتد. سوگ، واکنش طبیعی ذهن و بدن ما به دنبال از دست دادن هرچیز یا هر شخص مورد …

سوگ چیست و بهترین روش‌های مقابله با سوگ و درمان با آن کدامند؟ ادامه مطلب »